THÔNG BÁO

 

Kính thưa quư Tướng lănh, quư Niên trưởng, quư Phu nhân, quư Kỵ Binh Gia đ́nh.

 

Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2020 kỷ niêm 65 năm thành lập TGB/QLVNCH xin được thông báo đến quư vị như sau:

 

Công tác chuẩn bị cho Đại Hội tiến hành một cách tốt đẹp:

-Tương đài  Chiến Việt Mỹ đă được thành phố chấp thuận cho xử dụng

- Nhà hàng cho hai ngày đại hội đă được đặt xong.

-Hotel vacation homes đă hợp đồng giảm giá

-3 slide shows cho đại hội đă hoàn chỉnh.

-Đặc san Kỵ Binh đang được lay out.

-Một chương tŕnh văn nghệ đặc sắc đă được chuẩn bị thật chu đáo.

Tuy nhiên trước dịch bệnh Coronavirus đang hoành hành gần như mọi Tiểu Bang nước Mỹ theo lời đề nghị của một số Niên Trưởng, Ban tổ chức chúng tôi đă đi đến quyết đinh như sau:

 

Đ́nh chỉ việc tổ chức Đại Hội trong năm nay 2020 sẽ  tổ chức trong một thời gian an toàn thuận tiện trong năm tới 2021.”

 

Chúng tôi thành thật xin lỗi quư Niên Trưởng , quư Phu nhân, quư Kỵ binh Gia đ́nh.

Chúng tôi sẽ hoàn trả ngân khoản quư vị đă gửi về Ban tổ chức trong tuần này đến quư vị đă đóng tiền ghi danh.

Chúng tôi chân thành cám ơn Niên trưởng Dương Văn Đô, Niên trưởng Mai Việt, Niên trưởng Trần Hữu Thành, Niên trưởng Nguyễn Văn Răng đặc biệt Quả phụ Phan Ḥa Hiệp đă nhiệt t́nh ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian chuẩn bị vừa qua.

Chúng tôi chân thành cám ơn:

 

- KB Trần Ngọc Dương đă cố gắng hoàn chỉnh chương tŕnh văn nghệ.

- KB Đoàn Kim Bảng đang chuẩn bị cho Đặc San Kỵ Binh số đặc biệt.

- KB Văn Mạnh đang bận rộn với gia đ́nh cũng đă lo các vấn đề chổ ở, đưa đón, truyền thông.

- KB Trương Gia Lương luôn hăng say trong việc ghi danh.

- Hậu duệ Hồng Thái đă thực hiện xong một slide show rất đặc sắc.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn quư Niên trưởng, quư Kỵ Binh đă ghi danh, nhận lời mời, đặc biệt Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn, rất bận rộn với công vụ, cũng đă nhận lời mời về tham dự Đại Hội TGB/QLVNCH.

Một lần nữa, chúng tôi thành thật cáo lỗi. Kính mong quư vị hăy vào daihoithietgiap-qlvnch để xem  những thông báo của Ban tổ chức cũng như chương tŕnh Đại hội Thiết Giáp kế tiếp.

 

Chân thành kính thông báo,

 

TM Ban Tổ Chức

KB Nguyễn Điểu