Chào Mừng Quư Kỵ Binh và Thân Hữu

Ban Tổ Chức THIẾT GIÁP BINH TOÀN CẦU 2020 Westminster, California

Dự Trù Tổ Chức Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020.

Nhưng Đă Đ́nh Hoăn Hạn Định Covid-19.

Xin Quư Vị Đọc Thông Báo Khẩn Dưới Đây. Đa Tạ.

THÔNG BÁO KHẨN

Thiệp Mời

Thông Báo Số 1(PDF)

Thông Báo Số 1 (HTML)

Phiếu Ghi Danh (PDF)

Phiếu Ghi Danh (HTML)

BTC sẽ liên tục cập nhật thông tin Đại Hội. Kính mời quư Kỵ binh theo dơi.

Danh Sách Xác Nhận Tham Dự (PDF)

Danh Sách Xác Nhận Tham Dự(HTML)

Danh Sách Theo Địa Phương (PDF)

Danh Sách Theo Địa Phương (HTML)

Danh Sách Đă Đóng Lệ Phí

Danh Sách Sẽ Đóng Lệ Phí

Danh Sách Hỗ Trợ Đại Hội

Danh Sách Giúp Quỹ TPB

Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc