Chào Mừng Quư Kỵ Binh và Thân Hữu

Ban Tổ Chức ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP BINH 2023 Westminster, California

Trân Trọng Thông Báo

Đại Hội Sẽ Được Tổ Chức Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Kính Mời Quư Kỵ Binh Thân Hữu Xem Chi Tiết Theo Đường Links Dưới Đây:
Khi cần in hoặc download xin quư vị mở link PDF cho tiện. Đa tạ

THÔNG BÁO

Thiệp Mời

Thông Báo Số 1(PDF)

Thông Báo Số 1 (HTML)

Phiếu Ghi Danh (PDF)

Phiếu Ghi Danh (HTML)

Danh Sách Xác Nhận Tham Dự (PDF)

Danh Sách Xác Nhận Tham Dự(HTML)

Danh Sách Theo Địa Phương (PDF)

Danh Sách Theo Địa Phương (HTML)

Danh Sách Đă Đóng Lệ Phí

Danh Sách Sẽ Đóng Lệ Phí

Danh Sách Hỗ Trợ Đại Hội

Danh Sách Giúp Quỹ TPB

Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc

BTC sẽ liên tục cập nhật thông tin Đại Hội. Kính mời quư Kỵ binh theo dơi.