Logo_Header_2024               


PHIẾU GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP TOÀN CẦU

SAN JOSE 2024

 Thietgiapbaccali@gmail.com- (408)206-9676

 

 

Ngày_______Tháng________Năm_______

 

 

Họ tên: _________________________________________________________________________ 

 

 

Đơn vị sau cùng:___________________ Đơn vị muốn ngồi chung: _________________________

 

 

Địa chỉ hiện tại: __________________________________________________________________

 

 

Điện thọai cầm tay:  __________________  Điện thoại nhà: ______________________________

 

 

E-mail: _________________________________________________________________________

 

 

Quà lưu niệm: BTC tặng miễn phí sẽ được thông báo sau.

 

 

Số người tham dự Đại-hội:__________Có nhờ thuê Hotel :       Có _____ Không______

 

 

Nếu có :  Bao nhiêu người: _____Bao nhiêu ngày ____Từ ngày _______ Đến ngày______

 

 

Việc đưa đón: Xin cho chúng tôi biết các chi tiết sau:

 

 

--Phi-trường đến:________ Ngày ____Giờ_____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____

 

 

--Phi trường về:_________ Ngày____ Giờ _____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____

 

 

-Lệ phí ghi danh :

**$150.00/ 1 người tham dự ngày Đại Hội  01 - 02/6/2024.                        .

 

 

 

 

** Nếu nhiều hơn 1 người tham dự 2 ngàysố người:_____X $150.00Tổng số lệ phí ghi danh =$________

 

**Nếu gia đ́nh  người chỉ tham dự 1 ngày Đại Hội  th́ lệ phí  $75.00 X ______ người  =$________

 

 

-Ủng hộ Đại-hội(Tự nguyện)                                                                                                    =$________ 

 

 

-Ủng hộ Qu Thương Phế Binh và Quả Phụ Thiết-giáp-binh QL-VNCH: (Tự nguyện)=$________ 

 

 

Số tiền tổng cộng là:                                                                                                                =$________ 

 

 

Check / money order ghi trả cho: DAVID HAM TRUONG , 

 

 

Check và Phiếu ghi danh gửi về địa chỉ :                David Ham Truong
                                                                           
             1510 Turandot Ct
                                                                     
              San Jose, CA 95121  USA

                                                                                      Memo: ĐH TG 2024

Nếu trả bằng Money Order, xin nhớ ghi tên  địa chỉ người gửi.

 

 

**Ghi chú:  Để giúp BTC Đại Hội xắp xếp với nhà hàng,xin cho biết chính xác số người tham dự.

Chúng tôi đề nghị quư vị gửi check hay Money Order cùng lúc với phiếu ghi danh trước ngày 15-04-2024

V́ nhà hàng yêu cầu, 2 tháng trước ngày tổ chức tiệc, phải trả 50% chi phí, nên xin Quư khách tham dự ĐH

vui ḷng ứng trước chi phí ẩm thực. Xin Quư khách hiểu và thông cảm sự khó khăn này của BTC.

Sau khi gởi tiền đóng lệ phí, nếu có trường hợp bất khả kháng mà quư vị không thể tham dự được, xin quư vị

Thông báo cho ban tổ chức trước ngày chót ghi danh để được hoàn lại lệ phí. 

Ngày chót để ghi danh là15 Tháng  04 năm 2024.