Cập Nhật Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc Đại Hội TG 2024

Để việc liên lạc của quư Kỵ binh với Ban Tổ Chức được hiệu quả ngay từ những thông tin đầu tiên, Ban Tổ Chức chúng tôi xin hướng dẫn và cập nhật việc liên lạc với BTC như sau:

1.    Nếu quư kỵ binh  địa chỉ email (email address) th́ cách liên lạc hiệu quả nhất  bấm vào LINK “LIÊN LẠC ĐẠI HỘi” trên website www.daihoithietgiap-qlvnch.com. Sau đó, điền vào các ô yêu cầu cần thiết có đánh dấu hoa thị (*)  ô nội dung liên lạcrồi bấm nút “Gởi”. 

Một Khung báo nhận sẽ hiện ra là xong. Một số kỵ binh đă dùng link này để liên lạc với BTC rất hiệu quả, 

  nội dung sẽ được tự động chuyển tiếp đến tất cả các thành viên trong BTC.

2.    Nếu quư kỵ binh cần liên lạc trực tiếp bằng email th́ xin liên lạc với các emails sau đây:

o Ban Cố Vấn :

        *KB Trần Hữu Thành . Điện thoại: (510) 599-1052

                               Email: vithanh5@outlook.com

        *KB Bùi đắc Thư. Điện Thoại : (408)839-9241

                               Email: thushvac@gmail.com

o  Ban Tổ Chức:                 Email: thietgiapbaccali@gmail.com

 

o Trưởng Ban Tổ Chức  Phụ Trách Thông Tin Liên Lạc:

                        KB Trương văn HàmĐiện thoại: (408) 206-9676,                                        

                                               Email : thietgiapbaccali@gmail.com

o Phó Ban:  

                        KB Phạm huy Khuê. Điện thoại: (408-829-3561,                                

                                                Email: khuehuypham@yahoo.com

 

o  Thư  Đại Hội:

                          KB Phạm kim Giao. Điện thoại: (408) 886-8028,

                                                 Email: gordonpham6@hotmail.com

 

o  Thủ Quỹ Đại Hội:

                          KB Nguyễn minh Phước. Điện thoại:(510) 282-1189

                                                Email :phuoc.nguyen1@yahoo.com

 

o   Master of Ceremony/ Điều khiển chương tŕnh:

                          KB Nguyễn huy Cường. Điện thoại:  (408) 618-9623

                                                  Email: huycuongnguyen@Yahoo.com

 

o  Phụ Trách Cập Nhật Ghi danh  Website thông tin:

                           *KB Trần Hữu Thành . Điện thoại: (510) 599-1052
                                                   Email: vithanh5@outlook.com

                           *KB Trương văn Hàm. Điện thoại: (408)206-9676

                                                   Email: thietgiapbaccali@gmail.com

 

o  Đặc trách Văn Nghệ:

                              KB Trương văn Hàm. Điện thoại: (408)206-9676

                                                   Email: thietgiapbaccali@gmail.com

 

o   Đặc trách Báo Chí:

                              KB Đoàn kim Bảng. Điện thoại: (503)516-8053

                                                    Email: bangdoan310@gmail.com

 

o    Đặc Trách Nghi lễ:

                               KB Nguyễn Cư.  Điện Thoại: (408)796-9209

                                                    Email: chieuanh48@gmail.com

 

o    Phụ Trách Đưa Đón:

                               *KB Huỳnh Mỹ. Điện Thoại (408)386-9113

                                                     Email: myhuynhtd3kb@gmail.com

 

                               *KB Trương văn Hàm. Điện thoại: (408)206-9676

                                                     Email: thietgiapbaccali@gmail.com

 

                                * KB Nguyễn minh Phước. Điện thoại:(510) 282-1189

                                                Email : phuoc.nguyen1@yahoo.com

 

o   Đăc trách tiếp tân:

                               *KB  Bào. Điện thoại : (510)282-1602

                                                     Emai: huubaovo@gmail.com

 

                                *KB Phạm kim Giao. Điện thoại: (408) 886-8028,

                                                     Email: gordonpham6@hotmail.com

 

                                 *KB Nguyễn Hùng. Điện thoại : (408) 314-6958

                                                      Email: hung114513@yahoo.com

 

    ***Nếu quư kỵ binh cần phối kiểm lại việc ghi danh hay đóng lệ phí, xin vui ḷng liên lạc trực tiếp với :

                   (Phụ trách Cập Nhật Việc Ghi Danh):

 

     * KB Trần Hữu Thành . Điện thoại: (510) 599-1052

              Email: vithanh5@outlook.com

 

     * KB Trương văn Hàm. Điện thoại: (408)206-9676

              Email: thietgiapbaccali@gmail.com.

    

Thỉnh cầu quư Kỵ Binh khi gởi email cho bất cứ ai trong BTC chúng tôi th́ nên luôn luôn gởi kèm (cc) chothietgiapbaccali@gmail.com để bảo đảm rằng email của quư vị chắc chắn đến BTC.

Xin Cám Ơn  Hẹn Gặp Tại San Jose,California.USA

Thay mặt Ban Tổ Chức

KB Trương văn Hàm