Chào Mừng Quư Kỵ Binh và Thân Hữu

Ban Tổ Chức ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP BINH 2024 San Jose, California

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
ĐAI HỘI THIẾT GIÁP 2024 SAN JOSE, CALIFORNIA ĐĂ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
VÀ ĐĂ KẾT THÚC VỚI NHIỀU LƯU LUYẾN.
XIN HẸN GẶP LẠI NĂM 2025 TẠI TAMPA, FLORIDA.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP BẮC CALI XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN
TẤT CẢ QUƯ KỴ BINH VÀ THÂN HỮU
ĐĂ THAM DỰ, ĐÓNG GÓP, VÀ HỖ TRỢ CÔNG SỨC CHO ĐẠI HỘI 2024 SAN JOSE.

 

THƯ NGỎ

Thiệp Mời

Nếu quư kỵ binh dùng IPhone, xin mở file HTML để xem.

Thông Báo Số 1(PDF)

Thông Báo Số 1 (HTML)

Thông Báo Số 2 (PDF)

Thông Báo Số 2 (HTML)

Thông Báo Số 3 (PDF)

Thông Báo Số 3 (HTML)

Thông Báo Số 4 (PDF)

Thông Báo Số 4 (HTML)

Phiếu Ghi Danh (PDF)

Phiếu Ghi Danh (HTML)

Danh Sách Tham Dự (PDF)

Danh Sách Tham Dự (HTML)

Danh Sách Từng Địa Phương(PDF)

Danh Sách Từng Địa Phương(HTML)

Danh Sách Đă Đóng Lệ Phí (PDF)

Danh Sách Đă Đóng Lệ Phí (HTML)

Danh Sách Góp Quỹ TPB (PDF)

Danh Sách Góp Quỹ TPB (HTML)

Danh Sách Ủng Hộ Đại Hội (PDF)

Danh Sách Ủng Hộ Đại Hội (HTML)

Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc

BTC sẽ liên tục cập nhật thông tin Đại Hội. Kính mời quư Kỵ binh theo dơi.