Chào Mừng Quư Kỵ Binh và Thân Hữu

Ban Tổ Chức ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP BINH 2024 San Jose, California

Trân Trọng Thông Báo
Đại Hội 2024 sẽ được tổ chức tại
Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ.

THÔNG BÁO

Thiệp Mời

Thông Báo Số 1(PDF)

Thông Báo Số 1 (HTML)

Phiếu Ghi Danh (PDF)

Phiếu Ghi Danh (HTML)

Danh Sách Xác Nhận Tham Dự (PDF)

Danh Sách Xác Nhận Tham Dự(HTML)

Danh Sách Theo Địa Phương (PDF)

Danh Sách Theo Địa Phương (HTML)

Danh Sách Đă Đóng Lệ Phí

Danh Sách Sẽ Đóng Lệ Phí

Danh Sách Hỗ Trợ Đại Hội

Danh Sách Giúp Quỹ TPB

Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc

BTC sẽ liên tục cập nhật thông tin Đại Hội. Kính mời quư Kỵ binh theo dơi.